Bước 1: MASSAGE LƯNG

Massage vùng cổ vai gáy lưng, căng cơ, bẻ……

Bước 2: MASSAGE CHÂN

Massage vùng đùi, bắp chân, bàn chân, ấn, bẻ…….

Bước 3: MASSAGE TAY

Massage vùng cổ,vai, gáy, tay,…..

Bước 4: MASSAGE ĐẦU

Massage vùng đầu ,cổ ,vai ,gáy,….

Bước 5: NGỒI BÓP VAI, BẺ LƯNG

Bóp vai, bẻ ……